Better wine through a new membrane

Nov 28, 2016

Tekst: Anne-Lise Aakervik
Foto: synlig.no

En norskutviklet membran skal hjelpe vinprodusenter til å skape bedre viner. Membranen fjerner CO2 som skapes under gjæring, men tillater at aromatiske forbindelser blir igjen i vinen.

Professor May-Britt Hägg og hennes forskerteam ved Institutt for Kjemisk Prosessteknologi ved NTNU har utviklet membranteknologien som kan bidra til at CO2 i røykgasser fjernes. Teknologien er banebrytende og nyskapende. Nå viser det seg at også vinprodusenter kan bruke denne teknologien til å få bedre viner. Noe May Britt Hägg aldri har tenkt på før det kom en henvendelse fra Canada!-

– Det måtte selvsagt en lungelege til for å skjønne sammenhengen, sier Hägg. – En membran kan sammenlignes med hvordan lungene våre virker. Lungene våre inneholder et enzym som effektivt fjerner CO2 når vi puster ut, og på samme måte inneholder denne membranen en komponent som effektivt fjerner CO2 fra en gassblanding. Dette forsto denne legen da han kom over omtaler av vår teknologi. At han også er en ivrig vinprodusent – på hobbybasis – hadde alt å si. For det var i den anledning han så nytten av teknologien.Beholder aroma
Vin fremstilles ved hjelp av en gjæringsprosess og i løpet av prosessen dannes det alkohol og CO2, samt en rekke aromatiske forbindelser. Disse forbindelsene bidrar til positive smaksopplevelser av vinen. Men slik det er i dag så vil fjerning av CO2-gassen fra gjæringstankene også fjerne en del av de aromatiske forbindelsene som lett fordamper, og konsentrasjonen av disse i sluttproduktet vil følgelig minke. Det er derfor et ønske i bransjen om å fjerne CO2 fra gjæringstankene uten at man samtidig fjerner de aromatiske forbindelsene.

Metodene man bruker i dag er enten å la CO2 forsvinne fritt, det er det billigste og krever ingen installasjoner. Ulempen er at man mister viktige aromastoffer samtidig. Eller så kan man bruke en metode som heter scrubbing med CaO. Denne metoden har billigere installasjonskostnader enn membraner, men man mister fortsatt noe aroma. Og det gir dårligere effektivitet på CO2-fjerning enn membraner. Det finnes med andre ord ingen andre metoder som gir så gode resultater som membranteknologien.

Spinoff
Etter at hobbyprodusenten og legen kom på banen har ballen begynt å rulle for Hägg & Co. Metoden deres kan beskrives som at man installere et filter i gjærlåsen på en vinballong. Når vinen gjærer slipper filteret (membranen) bare ut CO2, mens aromastoffene beholdes i gjærtanken og bidrar til bedre vin.

– Tester utført av et profesjonelt panel viser at man oppnår en klar kvalitetsøkning på vinen sammenlignet med tradisjonell vinproduksjon, sier Camilla Jørås Larsen som er prosjektleder fra TTO.

Dette har gitt forskerne stor tro på deres membranteknologi. – Men vi er avhengig av gode samarbeidspartnere, sier May-Britt Hägg. Foreløpig har vi inngått et samarbeid med selskapet AromaLoc Ltd. i Canada. Vi kan membraner, mens de kan vin og har nettverket av vinprodusenter.

– Nå ønsker vi å prøve ut denne teknologien i større målestokk. Og med midler fra NTNU Discovery har vi i høst sendt avgårde 24 membranmoduler slik at teknologien kan testes hos 8 forskjellige vinprodusenter i Canada, sier Camilla J. Larsen. – Vi står for belegning av membranmodulene og har alle rettigheter knyttet til komposisjon og produksjon av den patenterte membranen. Mens potensiell kunde og partner i Canada er ansvarlig for igangsetting og drift av de komplette anleggene for CO2-fjerning, samt stå for organisert testing av vin produsert med CO2-fjerning mot kontrollgruppe. Prosjektet skal gi svar på om teknologien gir etterprøvbare positive resultater hos sluttbrukere med forskjellige driftsparametre.

Disse håper på bedre viner med OT Membranes. Fra venstre: Camilla J. Larsen, NTNU TTO, Oddbjørn Rødsten fra TTO, oppfinner og utvikler  May Britt Hägg, samt forskerne Shamim Haider og Maria Teresa Guzman Gutierrez.

Skaper jobber
Vi håper også at vi skal klare å utvikle en mer effektiv metode for belegning av membranene slik at det kreves mindre manuelt arbeid, sier Hägg. I kjelleren under Kjemiblokk 3 på NTNU bygges det nå opp en prototype for belegning av membranene til vinrensing. I bedriften, som heter OT Membranes (OT = Oinos Teleos, «perfect wine»), jobber i dag forskerne Maria Teresa Guzman Gutierrez og Shamim Haider.

– Vi håper på sikt å kunne etablere en bedrift med ca. 10-15 arbeidsplasser, sier Camilla J. Larsen. Det produseres vin over hele verden, og mange vinprodusenter med høye ambisjoner vil forhåpentligvis benytte seg av muligheten til å få opp toppvinene sine noen hakk med dette. Jeg ser ikke for meg at dette vil bli brukt på industriell vinproduksjon.

Gruppen har også fått FORNY-midler på 6 millioner for å kunne gå opp i størrelsen på membranmodulene. – Det er viktig for oss å kunne verifisere membranenes egenskaper brukt på større produksjonsvolumer, sier Oddbjørn Rødsten fra TTO som er prosjektleder for FORNY-prosjektet.

Kontakt:
Per Arne Wilson
Epost: per.arne.wilson@ntnu.no,
Kontortelefon: 73 59 02 99
Kontoradresse: IG-senteret, Perleporten, Rom P421, Richard Birkelandsveg 2 b, 7012 Trondheim

Personvernerklæring